Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Sáng kiến cấp trường năm 2010

STT

Tên sáng kiến

Tác giả

Người hỗ trợ

Xếp loại

1

Xây dựng và quản lý hình ảnh Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

Nguyễn Đăng Thông

Nguyễn Xuân Trung

Trần Hữu Tấn

Nguyễn Xuân Thủy

I

2

Xây dựng Dự án mở rộng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

Nguyễn Đăng Thông

Phan Quang Bình

I

3

Kỷ yếu 20 năm thành lập Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

Nguyễn Đăng Thông Nguyễn Xuân Trung

Lưu Anh Báu

Ngô Sĩ Các

Lê Thị Loan

Trần Hữu Tấn

Nguyễn Xuân Thủy

II

4

Bộ học cụ kỹ thuật đổ bê tông dưới nước theo phương pháp rút ống thẳng đứng

Nguyễn Văn Ngôn

Trương Nhật Tân

II

5

Quản lý nhiên liệu cấp cho phương tiện đào tạo lái xe tại các đơn vị liên kết

Trần Thị Mộng Hoa

Hoàng Hương Trầm

 

III

6

Quản lý nhiên liệu cấp cho phương tiện tập lái và thi trong hình của Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB

Lê Thị Loan

Nguyễn Anh Tài

III

7

Giới thiệu khám sức khỏe tập trung từng khóa tại đơn vị liên kết đào tạo, cho người học lái xe hạng A1

Nguyễn La Lệ

Hoàng Trọng Kim Trường

III

8

Tổ chức liên kết tuyển sinh và đào tạo lớp Trung cấp nghề Kinh tế vận tải tại Quảng Bình

Ngô Sĩ Các

Nguyễn Đăng Thông

Phạm Hưng Phúc

III

9

Cải tiến quy trình cân bằng định tâm máy kinh vĩ

Nguyễn Văn Ngôn

Khoa Xây dựng

III

10

Hạn chế chợt sơn hai bên cửa và hông xe ô tô

Nguyễn Văn Hải

Đỗ Trọng Nhân

III

11

Tính định mức thay dầu nhờn động cơ cho xe sát hạch trong hình theo số nhiên liệu tiêu thụ

Nguyễn Trường Thanh

Trương Diên Thọ

Nguyễn Đăng Thông

 

III

 
Quyết định số 658/2010/QĐ-THGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.


Thông tin khác